Vnitřní režim

Vnitřní řád MŠ

Režim dne jsou učitelky povinny pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí.
V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

 1. Nástup dětí: dle potřeb rodičů, pozdější příchody (po 08.15 hod.) předem hlásit, rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou jsou povinni své dítě přivést nejpozději do 8.00 hod. do třídy.

  Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

 2. Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají celý den, prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

 3. Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.

 1. Pohybové aktivity:

  • denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry

  • průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti

  • 1× týdně didakticky cílené pohybové činnosti

  • denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku

 2. Pobyt venku: denně (dle počasí) – dopoledne, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.

Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod 10°C, při silném větru, dešti a při inverzích.

 1. Odpočinek, spánek: vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 min. odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poslechu relaxační hudby, poté děti s nižší potřebou spánku vstávají, učitelky jim nabízí náhradní aktivity. Lehátka denně připravují a uklízejí uklízečky.
 1. Stravování:
  • vlastní strava připravená ve školní kuchyni
  • svačiny se podávají v době od 09.00 hod, odpoledne od 14.00hodin, kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si samy prostírají a samy se obsluhují – vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené
  • obědy se vydávají od 11.30hod., polévky nalévají z připravených mís učitelky, hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka, dítě má právo žádat si o množství, při obědě se používají dle možností příbory, po obědě si dítě po sobě uklidí nádobí, určené děti utřou stolečky – všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka.
 2. Pitný režim: děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v konvici, ze které nalévají mladším dětem učitelky, starší děti se obsluhují samy. Učitelky vedou děti k dodržování pitného režimu, konvice doplňuje dle potřeby kuchařka. Nápoje se obměňují – čaje, minerálky, vitamínové nápoje, voda.

 1. Otužování:
 • pravidelné větrání tříd
 • učitelky sledují vytápění školy, informují ředitele školy, který redukuje přiměřenou teplotu
 • dostatečný pobyt venku
 • kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ