Sluníčko

školní rok 2023/2024

Sluníčko

Ve třídě „Sluníčko“ je zapsáno 26 dětí ve věku 3 – 6 let. Třídní vzdělávací program vychází ze školního vzdělávacího programu „Školka plná pohody aneb jako u maminky“, který je k dispozici k nahlédnutí v MŠ. Je zaměřen na přípravu dětí pro vstup do ZŠ.

Prosíme rodiče, aby omlouvali své děti ve třídě paní učitelce nebo telefonicky – 731 987 183, 596 748 155