Učitelé

pečující o vaše děti

Bc. Jana Elisová

Bc. Jana Elisová

zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání
Ludmila Kreissová

Ludmila Kreissová

učitelka

Další třídy

v naší školce

Květinka

školní rok 2021/2022

Květinka

Ve třídě je zapsáno 22 dětí ve věku 2,5 – 4 let. Vzdělávací program je zaměřen na pozvolnou adaptaci nově nastupujících dětí a na klidné a radostné začlenění do vzdělávacího procesu, založeném na prožitkovém učení a osobnostním rozvoji každého dítěte.

Prosíme rodiče, aby omlouvali své děti osobně třídní učitelce, nebo na tel. č. : 576 748 155 nebo sms na tel.č.:704 122 204