Učitelé

pečující o vaše děti

Bc. Jana Elisová

Bc. Jana Elisová

zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání
Ludmila Kreissová

Ludmila Kreissová

učitelka

Další třídy

v naší školce

Květinka

školní rok 2019/2020

Květinka

Ve třídě je zapsáno 25 dětí ve věku 2–4 let. Vzdělávací program je zaměřen na pozvolnou adaptaci nově nastupujících dětí a na klidné a radostné začlenění do vzdělávacího procesu, založeném na prožitkovém učení a osobnostním rozvoji každého dítěte.

Prosíme rodiče, aby omlouvali své děti na tel.č.:704 122 204