Květinka

školní rok 2023/2024

Květinka

Ve třídě je zapsáno 20 dětí ve věku 2,5 – 4 let. Vzdělávací program je zaměřen na pozvolnou adaptaci nově nastupujících dětí a na klidné a radostné začlenění do vzdělávacího procesu, založeném na prožitkovém učení a osobnostním rozvoji každého dítěte.

Prosíme rodiče, aby omlouvali své děti osobně třídní učitelce, nebo na tel. č.: 596 748 155, 704 122 204