Jablíčko

Jablíčko

školní rok 2021/2022 - učíme se

Učíme se

ve školním roce 2021/2022

Září 2021
1.9. PŘIVÍTÁNÍ
Dobrý den, dobrý den, (úklony)
dneska máme krásný den. (ruce v bok)
Ruce máme na tleskání, (tleskáme)
nohy máme na dupání. (dupeme)
Dobrý den, dobrý den, (úklony)
dneska zlobit nebudem. (kroutíme hlavou a rukama značíme ne)
2.9. NEJKRATŠÍ POHÁDKA

Každá ručka má prstíčky,
zavřeme je do pěstičky.
Bum, bum na vrátka,
to je krátká pohádka.

Prstíčky si spolu hrají,
mnoho práce nadělají.
Bum, bum na vrátka,
to je krátká pohádka.

Nožičky my taky máme,
pěkně s nimi zadupáme.
Dup,dup, před vrátky,
to je konec pohádky.
6.9. ENDELE, BENDELE - uvítací básnička

Endele, bendele tak i tak,

budeme si spolu hrát –

na honičku, na pohádky,

poběžíme tam a zpátky. – celá říkanka je doprovázena pohybem

Chytíme se dohromady,

najdeme si kamarády.

Už to jede, už to jede – stát!

Není kam se hnát.

Endele, bendele tak i tak,

budeme si spolu hrát.
7.9. HRA S PADÁKEM - zpíváme na melodii Prší, prší

Co se stalo, co se děje?
Venku prší, venku leje.
My k domečku spěcháme,
pod střechu se schováme.