Jablíčko

Jablíčko

školní rok 2021/2022 - plánujeme

Plánujeme

akce pro rok 2021/2022

Září 2021
2.9. Třídní schůzky v 15:15
Říjen 2021
  Smyslový pětiboj - soutěž (celá MŠ)
Listopad 2021
  Broučkiáda
Prosinec 2021
  Mikulášská nadílka
  Vánoční den
  Čertí rej