Jablíčko

Jablíčko

školní rok 2019/2020 - plánujeme

Plánujeme

akce pro rok 2019/2020

Říjen 2019
3.10. Kouzelnické představení
22.10. Výroba lucerniček na broučkiádu - akce s rodiči 15:00 - 16:30
23.10. Fotografování dětí v MŠ - v doprovodu rodičů 15:00 - 16:00
Listopad 2019
5.11. Uspávání broučků - akce s rodiči, sraz před MŠ v 16:00
Prosinec 2019
5.12. Čertí rej
6.12. Mikulášská nadílka ve spolupráci se ZŠ a Klubem rodičů
10.12. Vánoční den v MŠ
11.12. Vánoční posezení s rodiči v 15:20
Leden 2020
27.1. Třídní schůzky
Únor 2020
20.2. Masopust (karneval)
24.2.-28.2. Projekt "Čteme dětem"
Březen 2020
  Návštěva jojoparku (dle volného termínu březen-duben)
17.3. Velikonoční tvoření z keramické hlíny - od 15:15
20.3. Vynášení Morény
24.3. Otvírání studánek
Duben 2020
30.4. Slet čarodějnic na zahradě MŠ
Květen 2020
  Učíme se navzájem - spolupráce s žáky ZŠ
7.5. Den otevřených dveří pro nové děti
  Besídka ke Dni matek
Červen 2020
  Oslava Dne otců