Jablíčko

Jablíčko

školní rok 2020/2021 - plánujeme

Plánujeme

akce pro rok 2020/2021

Září 2020
16.9. Výlet do ZOO
Říjen 2020
14.10. Společné tvoření - Skřítek Podzimníček
Listopad 2020
4.11. Broučkový bál
Prosinec 2020
4.12. Mikulášská nadílka
4.12. Čertí a andělský rej