Jablíčko

Jablíčko

školní rok 2022/2023 - plánujeme

Plánujeme

akce pro rok 2022/2023

Září 2022
1.9. Třídní schůzky v 15:00
Listopad 2022
  Broučkiáda
Prosinec 2022
  Mikulášská nadílka
  Čertí rej
  Vánoční den
Únor 2023
  Masopust
Březen 2023
  Vynášení Morény
Duben 2023
  Slet čarodějnic
Květen 2023
  Odpoledne pro maminky
Červen 2023
  Den dětí - oslava na školní zahradě