Jablíčko

školní rok 2023/2024

Jablíčko

Ve třídě je zapsáno 20 dětí ve věku 2,5 – 4 let. Vzdělávací program vychází ze školního vzdělávacího programu „Školka plná pohody aneb jako u maminky“, je zaměřen na postupnou adaptaci nově nastupujících dětí a klidné, radostné začlenění všech dětí do vzdělávacího procesu.

Tel.č.:704 122 203, 596 748 155