Jablíčko

školní rok 2020/2021

Jablíčko

Ve třídě je zapsáno 26 dětí ve věku 2,5 – 5 let. Vzdělávací program vychází ze školního vzdělávacího programu „Školka plná pohody aneb jako u maminky“, je zaměřen na postupnou adaptaci nově nastupujících dětí a klidné, radostné začlenění všech dětí do vzdělávacího procesu.

Prosíme rodiče, aby omlouvali své děti na tel.č.:704 122 203