Pokyny pro platbu

Měsíční platba stravné + školné od 1. 9. 2022 

Platbu za úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 440,– Kč společně se stravným zasílejte na účet školy 19–9916080267/0100 pod přiděleným variabilním symbolem.

Od 1. 9. 2022 dochází k navýšení cen stravného.

Výše plateb stravného a úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2022:

• děti, které v daném školním roce dovrší nejvíce 5 let: celodenní strava 1150 Kč + úplata za předškolní vzdělávání 440 Kč = celkem 1590 Kč

• děti, které v daném školním roce dovrší nejvíce 5 let a jsou na základě žádosti od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeny: 1150 Kč

• děti, které v daném školním roce dovrší nejvíce 6 let se vzdělávají bezúplatně (povinné předškolní vzdělávání), platí pouze stravné: 1150 Kč

• děti, které v daném školním roce dovrší 7 let (OŠD) platí rovněž pouze stravné – 1196 KčObědy na následující den se odhlašují do 12:00 hod. První den nemoci si rodiče mohou oběd vyzvednout od 11:15 hod do 11:30 hod. Další dny nemoci již dítě na stravu nárok nemá nebo může dále odebírat oběd za plnou nedotovanou cenu – děti do šesti let 91 Kč/oběd, děti od sedmi let 93 Kč/oběd.

Prosíme, uhraďte platbu včas. V případě, že nebude platba uhrazena v plné výši, Vaše dítě nebude do MŠ přijato. Platba musí být na účtu školy nejpozději k 20. dni v předešlém měsíci.

Vyúčtování plateb se provádí dvakrát ročně – v prosinci a na konci školního roku.

609bb2f36aa70.jpg 609bb29337aa4.jpg