Kroužky 2021/2022

Kroužky v roce 2021/2022

Jablíčko:

Radovánek (hudební kroužek) – pondělí 14:45 – 15:15

Čiperka (pohybový kroužek) – středa 14:45 – 15:15

Květinka:

Jóga – pondělí 14:45 – 15:15 (lichý týden)

Divadélko – úterý 14:45 – 15:15 (lichý týden)

Zpívánky – úterý 14:45 – 15:15 (sudý týden)

Poskočnožka – pondělí 14:45 – 15:15 (sudý týden)

Sluníčko:

Divadélko – pondělí 14:45 – 15:15

Tanečky – úterý 14:45 – 15:15

Motýlek:

Čiperka – úterý 14:45 – 15:15

Divadélko – středa 14:45 – 15:15