Klub rodičů

Klub rodičů při MŠ Patrice Lumumby 14 Ostrava, z. s. Adresa: Patrice Lumumby 14, 70030, Ostrava – Zábřeh IČ: 05352541

Č. ú.: 2101686637/2010

E – mail (jednatel Klubu rodičů): k dispozici v šatnách MŠ

VS (pro platby rodičů) 4444400… (poslední trojčíslí tvoří přidělené číslo dítěte)

Zpráva pro příjemce: jméno dítěte