Informace k zápisu

609387ff5b12a.jpg


Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy si mohou zákonní zástupci podat v termínu od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021 .

Zápis bude podle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy probíhat bez přítomnosti dětí. 

Jakou formou lze dítě do naší MŠ zapsat:

• e-mailem na zapisms@zskosmonautu13.cz odeslat scan všech dokumentů potřebných k zapsání dítěte; k dodání originálů k jejich ověření budete následně vyzváni telefonicky nebo e-mailem

• osobním předáním ve dnech zápisu vždy v době od 8 do 12 hodin

• odeslání dokumentů opatřených elektronickým podpisem do datové schránky školy (ID: e3imgcb)

Upřednostňujeme podání žádosti o přijetí emailem.

Přidělené registrační číslo Vám bude zasláno emailem, popř. formou SMS na adresu/telefonní číslo uvedené v přihlášce.

Nezapomeňte, prosím, v případě osobní návštěvy školy mít na obličeji ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory, roušky apod.)!

Jaké dokumenty je třeba poslat/odevzdat:

  1. Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením lékaře NEBO vyplněnou žádost + čestné prohlášení o očkování dítěte a úplnou kopii očkovacího průkazu dítěte
  2. Kopii rodného listu dítěte
  3. Doklad o povolení trvalého pobytu (je-li dítě cizí státní příslušník)
  4. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat!


Jak získat Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání?

• stažením z internetových stránek mateřské školy

• vyzvednutím v tištěné podobě – přihlášky včetně čestného prohlášení budou od 19. 4. 2021 do 16. 5. 2021 k dispozici v MŠ.


Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno do 24. 5. 2021 zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem na hlavních dveřích mateřské školy a internetových stránkách školy.

Informativní schůzka, na které budou rozhodnutí o přijetí/nepřijetí předána, se uskuteční dne 25. 5. 2021 v 15:30 na zahradě MŠ. Dozvíte se zde důležité informace o provozu MŠ a obdržíte další formuláře nutné k nástupu dítěte.Zde si můžete stáhnout aktuální přihlášku: Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Zde si můžete stáhnout čestné prohlášení: Čestné prohlášení o očkování dítěte

Zde najdete kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022: Kritéria pro přijetí dítěte 2021/2022

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci je v současnosti MŠ uzavřena, MINIŠKOLIČKA je zrušena.

Budeme rádi, když si naši MŠ vyberete a těšíme se na Vás.
Videa ze školky: