Dotace

Na rok 2022 jsme získali příspěvky statutárního města Ostravy na realizaci projektů „Poznávat a objevovat nás baví“ ( 50 000 Kč) a „Jak se Pat a Mat od dětí řemeslu nauičili“ (50 000 Kč). Dotace jsme využili mimo jiné na nákup didaktických pomůcek pro poznávání zvířat, lidského těla, vesmíru, potřeb pro experimentování, stavebnic, materiálu a nářadí pro řemeslné činnosti.

613794951e858.jpgNa aktivity pro rok 2022 byla Klubu rodičů při naší MŠ poskytnuta účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostravy – Jih ve výši 30 000 Kč. Z příspěvku byly podpořeny akce jako Masopust, Den dětí, výtvarné dílny, školní výlety. 61378b37eb3b8.jpg

S finanční podporou statutárního města Ostravy jsme doposud realizovali tyto projekty:

2021 – „Poznáváme svět“ (50 000 Kč)

2020 – „Ve školce se zabavíme, o radost se podělíme“ (60 000 Kč)

2019 – „Babi, dědo, tati, mami, přijďte s hrajte si s námi“ (50 000 Kč)

2018 – „Ve školce s e nenudíme“ (40 000 Kč)

2017 – „Je nám spolu fajn“ (40 000 Kč)

2016 – „Podpora volnočasových aktivit v mateřské škole Patrice Lumumby 14“ (30 000 Kč)

2015 – „Podpora volnočasových aktivit v mateřské škole Patrice Lumumby 14“ (20 000 Kč)

613794951e858.jpg