Dotace

V roce 2021 jsme získali příspěvek statutárního města Ostravy na realizaci projektu „Poznáváme svět“ ve výši 50 000 Kč. Dotaci jsme využili mimo jiné na nákup výtvarného materiálu pro tvoření, kostýmů, didaktických pomůcek pro kroužky a tématická odpoledne o povoláních, celoškolkovou soutěž „Smyslový pětiboj“ a molitanových prvků pro sportovní vyžití.

613794951e858.jpgNa aktivity pro rok 2021 byla Klubu rodičů při naší MŠ poskytnuta účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostravy – Jih ve výši 25 000 Kč. Z příspěvku byly podpořeny akce jako Masopust, Den dětí, výtvarné dílny, nakoupeny byly knihy do dětské knihovny. 61378b37eb3b8.jpg

S finanční podporou statutárního města Ostravy jsme doposud realizovali tyto projekty:

2020 – „Ve školce se zabavíme, o radost se podělíme“ (60 000 Kč)

2019 – „Babi, dědo, tati, mami, přijďte s hrajte si s námi“ (50 000 Kč)

2018 – „Ve školce s e nenudíme“ (40 000 Kč)

2017 – „Je nám spolu fajn“ (40 000 Kč)

2016 – „Podpora volnočasových aktivit v mateřské škole Patrice Lumumby 14“ (30 000 Kč)

2015 – „Podpora volnočasových aktivit v mateřské škole Patrice Lumumby 14“ (20 000 Kč)

613794951e858.jpg