Aktuality

Všechny aktuality

"Děti dětem" - sportovali jsme se čtvrťáky

3.2.2014 · 12:35

Na čtvrtek 30. 1. 2014 jsme se všichni moc těšili. Máme rádi pohyb, a proto jsme v rámci projektu Děti dětem rádi přijali pozvání dětí 4. B ZŠ Kosmonautů 13.

Děti z oddělení Sluníčko tak měly možnost vyzkoušet si opičí dráhu, která nebyla úplně snadná. Pro její zdolání bylo nutné překonat švédskou bednu, lavičku a obruče s nastraženými kužely, plazením se dostat k šikmé ploše, po které děti vystoupaly až na žebřiny. Po přeručkování žebřin jim bylo odměnou sklouznutí se po lavičce. Následovalo skákání přes překážky, zhoupnutí se na laně jako opravdové opice a poslední disciplínou bylo válení sudů.

Po celou dobu nás doprovázely děti ze 4. B, radily nám a pomáhaly. Pří náročných úkonech jim vypomohli i kluci z 9. B třídy.

Moc nás to bavilo a těšíme se na další akce projektu.

Velká pyžamová párty

21.1.2014 · 10:00

Nejkrásnější svátky v roce jsou za námi. Utekly jako obvykle hrozně rychle a než by člověk řekl „švec“, jsme zpátky ve školce. Děti jsou plné dojmů z Vánoc, a hlavně z dárečků, které našly pod stromečkem. A paní učitelky? Ty načerpaly nové síly, aby se dál s láskou mohly věnovat dětem.

Takže Nový rok 2014 začíná a my všichni si přejeme, aby byl pohodový, bezstarostný a radostný.

Ve Sluníčku se paní učitelky rozhodly, že na oslavu Nového roku uspořádají Velkou pyžamovou párty. 9 ledna byli všichni celý den v pyžamu.

číst dále

Výprava za Ježíškem

14.12.2013 · 16:36

10. 12. 2013 se děti ze třídy Sluníčko vypravily za Ježíškem.

Stejně tak jako vloni odjely do centra Ostravy na Masarykovo náměstí, kde se mimo jiné, pořádají vánoční trhy, výstavy vánočních stromečků, které zdobily děti z různých MŠ či veřejné bruslení pod širým nebem. Ale především je zde k vidění krásný Betlém vytvořený ze slámy, živý zvěřinec, Ježíškova pošta a další atrakce jako je například vánoční Expres, vláček, který projíždí kolem náměstí.

Děti si mohly prohlédnout různé výrobky, které se zde prodávaly nebo dokonce i vyráběly. Když dorazily k Ježíškově poště, společně s paní učitelkami odeslaly dopis Ježíškovi. Potom se byly podívat na živá zvířátka, jako jsou lamy, ovečky, kozy a oslík.

Na závěr celé výpravy se všechny děti i paní učitelky svezly ve vánočním vláčku. To se jim velice líbilo. A protože cesta do školky trvá delší dobu, musely si pospíšit, aby se vrátily včas na oběd.

Byl to krásný výlet, který si všichni moc užili.

V mateřské škole se v čase adventu nezahálí

3.12.2013 · 17:40

Dne 3.12.2013 nav­štívily děti ze třídy „Jablíčko“ a „Motýlek“ Tvůrčí dílny, které pořádalo SVČ v Ostravě – Zábřehu. Děti si dnešní dopoledne velmi užily a domů si přinesly nejen spoustu krásných zážitků, ale také dárečků pro své blízké, které si samy vyrobily.

Ve třídě „Květinka“ si děti dnes za pomoci paní učitelek a kuchařek upekly vánoční perníčky, jejichž vůně se nesla všemi prostory mateřské školy.

Ani děti ze „Sluníčka“ nezahálely. Společně s paní učitelkami vyráběly vánoční dekorace na blížící se jarmark.

A potom, že si děti v mateřské škole jen hrají.

Projekt "Děti dětem" - Pohádka "O řepě"

3.12.2013 · 17:38

54144ac1d58e2.jpg V úterý 23.11.2013 nás navštívili v rámci projektu „Děti dětem“ žáci ZŠ, kteří si pod vedením paní učitelky Salvové připravili dramatizaci pohádky „O řepě“.

Pohádka se dětem velmi líbila, což ocenily hlasitým potleskem a vyslovením velkého přání, aby nás naši „divadelníci“ opět brzy navštívili.

Projekt "Děti dětem" již začal

24.11.2013 · 08:05

Také v letošním roce si učitelé a žáci základní školy připravili aktivity pro naše malé předškoláky.

V měsíci říjnu proběhlo malování na chodník, kdy děti ze třídy Sluníčko společně se žáky třídy 1.A kreslily na dopravním hřišti obrázky na téma „Podzim“.

Začátkem měsíce listopadu se třída „Motýlek“ zúčastnila tvůrčích dílen, kde si děti za pomoci pedagogů a žáků základní školy malovaly na trička obrázky s různými motivy zvířátek a vyráběly vánoční přání. V druhé polovině měsíce byl dále pro děti připraven projekt „Poznáváme přírodu“. Děti ze třídy Květinka a Sluníčko navštívily kabinet přírodopisu, kde byl pro ně připraven velmi bohatý program (práce na interaktivní tabuli, skládání puzzlí, pozorování živočichů mikroskopem, pozorování a popis lidské kostry a mnoho dalších aktivit).

A co nás čeká v nejbližší době:

  • 26.11. Pohádka O řepě
  • 6.12. Mikulášská nadílka
  • 12.12. Vánoční jarmark v základní škole
  • 12.12. Malování na sklo se Samuelem Fojtů

Běh naděje

10.11.2013 · 08:34

54144b9340203.jpg Jako každý rok, se naši předškoláci i letos zúčastnili Běhu naděje v Bělském lese.

Pro všechny účastníky byl připraven doprovodný program, kde si děti mimo jiné mohly prohlédnout hasičské auto, vyzkoušet si, jak se v takovém autě sedí a co vše je v něm ukryto.

Policie také předváděla svou výstroj a výzbroj a odpovídala dětem na nejrůznější zvídavé otázky. Školáci si pak mohli vyzkoušet střelbu ze vzduchovny a naši malí předškoláci si za pomocí dospělého vyzkoušeli střelbu z luku. To se líbilo zejména klukům. Před odchodem do školky jsme si ještě stihli zasoutěžit ve sportovní disciplíně (hodu míčkem do potravinové pyramidy).

Společně jsme si užili skvělé dopoledne, v jehož závěru nesmělo chybět fotografování a předávání diplomů.

Sportovní odpoledne v mateřské škole

10.11.2013 · 08:29

Dne 30.9. nám po dlouhé době přálo počasí, a proto se mohl uskutečnit plánovaný sportovní den s rodiči na školní zahradě.

Paní učitelky ze všech tříd si připravily pro děti nějakou sportovní disciplínu, za kterou děti po jejím splnění dostaly razítko a po úspěšném absolvování všech disciplín si mohly vybrat zaslouženou odměnu. Děti mimo jiné běhaly slalom, házely na cíl, prohazovaly míčky tlamou medvídka, ale také klouzaly a skákaly přes překážky a sportovní odpoledne si krásně užily.

Jablíčko se loučí s létem

11.10.2013 · 08:18

54144c8c2be25.jpg Nastává podzim a to je doba, kdy se příroda už pomalu chystá k zimnímu odpočinku.

Děti v každé třídě si sice ještě povídají o tom, co vše zažily o prázdninách, kde všude byly a co všechno viděly, ale čas je neúprosný a doba teplíčka a odpočinku už je bohužel za námi. A proto se musíme s létem na nějakou dobu rozloučit.

Paní učitelky ze třídy Jablíčko si připravily pro děti krásné rozloučení s létem. Nejen, že děti naučily krásné básničky a povídaly si o všem, co je pro léto typické, ale vymyslely si, že se společně s létem rozloučí. S dětmi vyrobily nádherný věneček z přírodnin, který potom donesly k lesní studánce a k potůčku, kde tento věneček pustily po proudu a na cestu mu zazpívaly, zarecitovaly a zamávaly.

Dětem se rozloučení velmi líbilo také z toho důvodu, že byly v lese a paní učitelky jim ukazovaly různé stromy, rostliny, vyprávěly jim o zvířátkách, a dokonce pozorovaly i veverku.

Pro naše nejmenší předškoláky to byla výprava daleká, a proto není divu, že po obědě pěkně ulehli a spali a spali a spali. Krásně se jim to spalo.

"Hola, hola, školka volá aneb prázdniny už skončily..."

22.9.2013 · 09:11

Prázdniny už skončily a začíná nový školní rok.

Je tu opět září, měsíc, který je velmi důležitý nejen pro školáky, kteří jdou poprvé do školy, ale také pro předškoláky, a to zejména pro ty nejmladší, kteří se poprvé ocitnou bez maminky v neznámém prostředí, ve třídě plné zatím cizích dětí. Je to pro ně cesta do neznáma, a proto je zcela běžné, že první dny bývají plačtivé, než si zvyknou na nové prostředí a nové kamarády.

A ne jinak tomu bylo i v našich nejmladších třídách. Paní učitelky se však snaží ze všech sil, aby se dětem v mateřské škole líbilo. Nejlépe začátek školního roku snášejí nejstarší předškoláci, kteří hned od prvního týdne navštěvují plavecký kurz.

« Předchozí 1 19 37 54 69 70 71 72 Další »