Aktuality

Všechny aktuality

Jablíčko se loučí s létem

11.10.2013 · 08:18

54144c8c2be25.jpg Nastává podzim a to je doba, kdy se příroda už pomalu chystá k zimnímu odpočinku.

Děti v každé třídě si sice ještě povídají o tom, co vše zažily o prázdninách, kde všude byly a co všechno viděly, ale čas je neúprosný a doba teplíčka a odpočinku už je bohužel za námi. A proto se musíme s létem na nějakou dobu rozloučit.

Paní učitelky ze třídy Jablíčko si připravily pro děti krásné rozloučení s létem. Nejen, že děti naučily krásné básničky a povídaly si o všem, co je pro léto typické, ale vymyslely si, že se společně s létem rozloučí. S dětmi vyrobily nádherný věneček z přírodnin, který potom donesly k lesní studánce a k potůčku, kde tento věneček pustily po proudu a na cestu mu zazpívaly, zarecitovaly a zamávaly.

Dětem se rozloučení velmi líbilo také z toho důvodu, že byly v lese a paní učitelky jim ukazovaly různé stromy, rostliny, vyprávěly jim o zvířátkách, a dokonce pozorovaly i veverku.

Pro naše nejmenší předškoláky to byla výprava daleká, a proto není divu, že po obědě pěkně ulehli a spali a spali a spali. Krásně se jim to spalo.

"Hola, hola, školka volá aneb prázdniny už skončily..."

22.9.2013 · 09:11

Prázdniny už skončily a začíná nový školní rok.

Je tu opět září, měsíc, který je velmi důležitý nejen pro školáky, kteří jdou poprvé do školy, ale také pro předškoláky, a to zejména pro ty nejmladší, kteří se poprvé ocitnou bez maminky v neznámém prostředí, ve třídě plné zatím cizích dětí. Je to pro ně cesta do neznáma, a proto je zcela běžné, že první dny bývají plačtivé, než si zvyknou na nové prostředí a nové kamarády.

A ne jinak tomu bylo i v našich nejmladších třídách. Paní učitelky se však snaží ze všech sil, aby se dětem v mateřské škole líbilo. Nejlépe začátek školního roku snášejí nejstarší předškoláci, kteří hned od prvního týdne navštěvují plavecký kurz.

« Předchozí 1 19 36 54 68 69 70 71 Další »