Aktuality

Všechny aktuality

"Přeškoláček" na návštěvě v 1.třídě

16.1.2016 · 09:21

Ve čtvrtek jsme s předškoláčkem zavítali do 1.třídy, aby si děti alespoň na chviličku vyzkoušely, co je už za pár měsíců čeká. Děti řešily úkoly, povídaly si s paní učitelkou, pracovaly s interaktivní tabulí. Pomoci jim při tom přišlo několik prvňáčků. Jaké bylo naše překvapení, když se z nich vyklubali naši staří kamarádi ze školky!

5699fcb8466d4.jpg 5699fccbb3844.jpg 5699fce537e4e.jpg 5699fcfd8b803.jpg 5699fd1b2a6ef.jpg

ZÁPIS DO ZŠ

16.1.2016 · 09:05

Vážení rodiče předškoláků, zápis do základní školy je doslova za dveřmi a jistě chcete vybrat pro své dítě školu, ve které bude spokojené a bude se do ní těšit.

Co vše ZŠ Kosmonautů 13 nabízí, se dočtete na plakátku k zápisu nebo na jejich webovkácch a nemá smysl tady o tom psát. Protože ale prostředí školy a pedagogy dobře znám a s dětmi ze školky jsem v rámci Předškoláčku školu pravidelně navštěvovala, ráda bych zde vyzdvihla několik výhod, které by Vaše rozhodnutí pro tuto školu Vašim dětem mohlo přinést.

Tou první je nadstandartní vybavenost tříd a učeben počítači a moderní technikou. Například dětmi z „Předškoláčku tolik oblíbené interaktivní tabule jsou na 1. stupni dokonce v každé třídě!!!, což umožňuje využívat je ve výuce každodenně ne pouze nárazově, a toto není na školách samozřejmostí.

Jako jedna z mála základních škol v Ostravě (snad 1 z 10 dle slov technika firmy, která systém do školy dodávala) disponuje škola moderní digitální jazykovou laboratoří. Jde o propracovaný systém výuky jazyků , který umožňuje dětem nejen práci v hodině, ale díky propojení přes webové stránky školy i doma. Každý žák má v učebně svůj počítač se sluchátky a mikrofonem. Díky „sluchátkovému systému“ žáci více mluví a více poslouchají, dostanou se všichni ke slovu, pracují intenzivněji, mohou se výukově „spárovat“ s kterýmkoli spolužákem ve třídě a cvičit reálné komunikační situace. Učitel pak ze svého pracovního místa komunikuje s žáky, aniž by rušil při práci ostatní, posílá zadání, úkoly a materiály žákům přímo na jejich počítač. Žáci si mohou také své mluvené jazykové projevy nahrát a vyučující jim může opravit výslovnost nebo je doplnit poznámkami či komentářem. Tím je možné rozvíjet individuální jazykové dovednosti jednotlivých žáků.

5699f345b0081.jpg 5699f34e003a7.jpg 5699f3da6d3bb.jpgDalší výhodou je také úzká spolupráce školy s naší MŠ – děti z „Předškoláčku“ prostředí školy už dobře znají, stejně tak některé pedagogy a tak alespoň trošičku odpadne strach z neznámého prostředí. Navíc Vaši budoucí prvňáčci neztratí kontakt s kamarády, kteří zůstali ve školce, budou se vídat při společných akcích.

Jako matka vím, že jedním z důležitých kritérií pro výběr školy je, aby dítě chodilo do třídy s někým, koho zná ze školky nebo kamarádem z domova. Škola umožňuje zvolit si při zápisu, s kým chce dítě do třídy chodit a pokud je to v organizačních možnostech školy, vyhoví. Toto také není samozřejmostí, jak jsem se přesvědčila na vlastní kůži loni na jedné ZŠ ve Výškovicích, kde pan ředitel kamarády přes jejich přání rozhodil a odmítl na toto téma jakékoli diskuze :-(

A pokud bydlíte „za cestou“ a máte strach z přecházení cesty: na přechodech v době před vyučováním stojí policistky a zastavují dopravu, aby mohly děti bezpečně přejít.

JG

Předškoláčci cvičili ve škole

12.1.2016 · 22:22

Mimořádně v pondělí jsme se s dětmi z „Předškoláčku“ vydali na další návštěvu základní školy. Společně s chlapci z 5. třídy a panem učitelem P. Horehleděm jsme si pořádně protáhli tělo v tělocvičně. Nejdříve jsme se podívali, jak taková hodina tělocviku začíná, poté děti po společné rozcvičce a honičce zdolávaly překážkovou dráhu. A zvládly ji všechny! Styl překonávání překážek byl u některých, pravda, velice osobitý, ale nakonec se každý dostal k cíli – ke skoku z trampolíny do obrovské „peřiny“.

Děkujeme panu učiteli a žákům 5. třídy za hezký sportovní zážitek a těšíme se na další možnou spolupráci!

569567bbe18b1.jpg 5695679c3e717.jpg 569567a7f1047.jpg 569567d91d260.jpg 569567ce1b555.jpg 569567e3d448c.jpgDalší fotografie z akce najdete ve fotogalerii třídy Jablíčko.

Nový nábytek v Jablíčku

11.1.2016 · 17:32

V prosinci se podařilo vybavit hrací koutek v Jablíčku novým nábytkem a krásným veselým kobercem. Do pokojíčku přibyla nová rohová sedací souprava, kobereček, stoleček a taburetky. Jablíčkům se tak ve školce bude líbit zase o něco více.

5693d6f23a88b.jpg 5693d71f3940b.jpg 5693d7303e229.jpg

Máme další cihličky!

11.1.2016 · 17:31

Děkujeme všem našim rodičům za aktivní účast na sběrové akci, nasbírali jsme přes 600 kg. Děti cihličky dostaly pod stromeček. Papír sbírejte dál, na jaře nás čeká další akce, jejíž výtěžek půjde opět dětem.

Jablíčko

5693d77e4c3eb.jpg

Vánoční zpívánky se školáky

10.12.2015 · 13:21

Ve středu 9.12. jsme s předškoláčky opět navštívili naši ZŠ. Tentokrát proto, abychom si společně se staršími dětmi (možná budoucími spolužáky) užili předvánoční atmosféru a společně zazpívali vánoční koledy. A že nám to tak hezky šlo, nezůstalo jen u zpívání. Na řadu přišly i hudební nástroje, kterými děti s pomocí starších kamarádů zpěv doprovodily.

Děkujeme paní učitelce R. Trojkové a žákům 6.A za společnou hodinu hudební výchovy, kterou jsme si opravdu užili.

566866f5e2662.jpg 566866d6ce64d.jpg 566866a44a0dc.jpg 5668673b838e6.jpg 56686763b0346.jpg

Magtematika do "Předškoláčku"

4.12.2015 · 23:14

Vážení rodiče, využili jsme mimořádného zájmu ze strany dětí o magnetickou stavebnici Magformers a do Předškoláčku pořídili výukový box Magtematika. Jedná se o kombinaci klasické stavebnice a velkoformátové učebnice obsahující úlohy vhodné pro rozvoj pozornosti, procvičování základů geometrie, prostorové představivosti, logického myšlení a praktických konstrukčních principů. Učení se tak stane opravdu zábavnou hrou. Výukový set bude dětem k dispozici nejen během kroužku, ale i před ním a po něm.

56618dafb2346.jpg 56618dcbc3f00.jpg 56618de01cbad.jpg

"Předškoláček" experimentoval

4.12.2015 · 22:24

Tentokrát mimořádně ve středu se děti z Předškoláčku vypravily na svou další návštěvu základní školy. V plánu jsme měli prohlédnout si další „kousek“ školy, a to odbornou učebnu fyziky. Paní učitelka J. Pytlíková si pro děti přichystala zajímavé pokusy, aby jim tak přiblížila, o čem se jednou ve fyzice budou učit. Děti zaujal například kámen, který se ve vodě nepotopí, i když není kouzelný, jak si původně myslely. Pak děti samy prováděly pokusy s magnety. Mimo fyziky jsme si také podívali, kde školáci mohou trávit přestávku hrou stolního fotbalu nebo posezením na obří sedačce. Paní učitelka nám také ukázala školní kuchyňku, kam se školáci chodí učit vařit a na cestu jsme ještě dostali každý čerstvě upečený perníček. Tímto děkuji paní učitelce Pytlíkové za její vstřícnost a přípravu zajímavého programu pro naše děti.

56618e046f317.jpg 56618e1b09b4c.jpg 566206bd42a5b.jpg 56618e2fcde4d.jpg 56618e44b5ce9.jpg 56620693a256e.jpg 56618e6c69e8d.jpg

Vydávání čipů

27.11.2015 · 16:21

565875eeb1aa3.jpg

Další čipy se budou vydávat dne 30.11.2015 od 6.30 do 8.00 hod a odpoledne od 14.45 do 16.00 hod v ředitelně MŠ.

Čipový systém v MŠ

27.11.2015 · 16:17

56586fd1cd028.jpg

Od 1. prosince bude naše MŠ zabezpečena ochranným čipovým systémem. Rodiče jsou povinni zakoupit si 1 čip v hodnotě 100 Kč (vratná záloha). Po ukončení docházky dítěte do mateřské školy bude tato částka po odevzdání čipu vrácena. V případě potřeby si mohou zákonní zástupci přikoupit další čip pro pověřené osoby.

Každý čip bude označen daty pro konkrétní dítě a zanesen do bezpečnostního systému. Ztrátu nebo odcizení neprodleně nahlaste učitelce ve třídě, aby mohla být tato data vymazána ze systému a zabránilo se bezpečnostním rizikům.

JE ZAKÁZÁNO UMOŽNIT NA SVŮJ ČIP VSTUP DO BUDOVY MŠ NEZNÁMÉ OSOBĚ!

« Předchozí 1 16 31 46 51 52 53 54 55 56 57 61 Další »