Aktuality

Všechny aktuality

Úkolníček - 2.4.

2.4.2020 · 03:00

Jablíčko: Hezký den, Jablíčka? Dnes budeme určovat, čeho je více a čeho méně. Obrázek si můžete vytisknout a vybarvit.

5e80df26630e2.jpgKvětinka: Dnes se trošku zamyslíme, podíváme se na obrázky a odpovíme celou větou na otázku : Jaro je když…

5e7c6095e2245.jpg

Sluníčko: Naše milá Sluníčka! Dnes na vás čeká pohádka, ve které bude vlk, koza a kůzlátka. S maminkou společně pohádku si přečtěte, odpovědi na naše otázky najděte.

5e7db0595a136.jpg 5e7dafeca152d.jpg

Motýlek: Milí Motýlci, určitě si vzpomínáte na bajku Liška a čáp. Povyprávějte ji rodičům. Zkuste říci, jaká byla liška.

Pak si můžete „zaklapat zobáky“ jako čáp – maminka vyťuká třeba pomocí vařeček rytmus a vy ho po ní zopakujete.

Nakonec si můžete zahrát na žabky, které se ukrývají před čápem. Je to hra „Teplo, zima“: ukryjete v pokoji předmět (žabku), pak zavoláte maminku nebo tatínka a slovy „teplo, zima“ je nasměrujete k ukrytému předmětu. Pak se vyměníte. 5e84df945d467.jpg

Úkolníček - 1.4.

1.4.2020 · 05:00

Jablíčko: Milá Jablíčka, dnes si s maminkou přečtěte pohádku O řepě. Zapamatujete si, kdo řepu tahal jako první? Kdo přišel jako poslední?

5e80df133d94e.jpgKvětinka: Dnes si ověříme, jaké jarní květiny znáte.

5e7c5fd6e4b74.jpg

Sluníčko: Milá Sluníčka, dnes si můžete nakreslit, vymodelovat z plastelíny, vytvořit z papíru jakékoliv domácí zvířátko nebo zvířátka.

5e7c81b6741b9.jpg

Motýlek: Pěkný Aprílový den Motýlci! Uhodneš, co je to? Nohy dlouhé, zobák klapavý. O něm žáby se žabáky, horory si vypráví. Bílou křídou klikyhák, zobák, nohy – a je pták. Čáry máry – teď kam, s ním? Postavím ho na komín. Co je to?

Čápi musí pro svá mláďátka shánět mnoho potravy. Podívej se čím se čápi živí. Pojmenuj všechny živočichy, vytleskej na slabiky a ke každému zakresli tolik teček, kolik má slabik. Můžeš určit první a poslední hlásku ve slově.

Pak pozoruj let čápů a buď vybarvi podle instrukcí nebo jen ukaž na monitoru. 5e8370e564449.jpg 5e8370f8ca3ca.jpg

Úkolníček - 31.3.

31.3.2020 · 04:00

Jablíčko: Hezký den, Jablíčka, dnes si zazpíváme a zatancujeme s myškou tanečnicí.

5e80deb22c098.jpgKvětinka: Dnes se naučíme nárvy některých jarních květin.

5e7c5e6fb91cb.jpg

Sluníčko: Naše milá Sluníčka, dnes jsme si pro vás připravily obrázek statku (farmy) a s ním pár úkolů. Nakonec si můžete zazpívat i zatancovat.

5e7c79143a905.jpg

Motýlek: Good morning Motýlci. Pozorovaly jste čápy v hnízdě? Zkusíme napodobit jejich chůzi a skákání žabiček. Říkej si při tom veselou básničku.
Poprosíme maminku nebo tatínka, aby napsaly na papír velkými písmeny ČÁP a ŽABKA. Nejprve písmena obtahuj prstem, pak zkus slova přepsat. Pokud máš plastelínu, můžeš některé slovo vymodelovat.

5e823dbc7f1b4.jpg

ZÁPIS do ZŠ

30.3.2020 · 10:49

Vážení rodiče, děkuji Vám za Váš zájem, přihlásit dítě na naši školu. Věřte mi, že v této pohnuté a nelehké době, která na nás všechny dopadá, jsme tu pro Vás a že si toho velmi vážíme! Nerezignujeme na výuku a dále budeme dělat vše, co je v našich silách, abychom naplnili naši školní vizi: „S námi Vaše dítě zažije raketový start ve vzdělávání…“ Mgr. Pavel Olšovský ředitel školy

Zápisy budou probíhat od 1. do 30. 4. 2020, a to zcela bez účasti dětí! Upřednostňujeme formu zaslání důležitých dokumentů elektronicky nebo poštou… Nezapomeňte, prosím, v případě osobní návštěvy školy mít na obličeji ochranné prostředky dýchacích cest (roušky apod.)!

K tomu, abychom přijetí na školu zvládli co nejlépe, Vám poslouží následující informace:

1. Jakou formou lze dítě zapsat na školu:

 1. rodič (zákonný zástupce dítěte) osobně přijde do školy ve stanovených termínech nebo
 2. rodič (zákonný zástupce dítěte) zašle potřebné dokumenty e-mailem s certifikovaným podpisem, a to v době od 1. – 30. 4. 2020 nebo
 3. rodič (zákonný zástupce dítěte) zašle potřebné dokumenty datovou schránkou, a to v době od 1. – 30. 4. 2020 nebo
 4. rodič (zákonný zástupce dítěte) zašle potřebné dokumenty poštou se svým ověřeným podpisem, a to v době od 1. – 30. 4. 2020 nebo
 5. rodič (zákonný zástupce dítěte) se objedná ve stanovených termínech telefonicky 596 746 665 (sekretariát školy) na osobní jednání.

2. Jaké jsou termíny zápisů, kdy rodič (zákonný zástupce dítěte) osobně přijde do školy, a to vždy v době 8:00 – 11:00 hod. nebo 14:00 – 17:00 hod.:

 • 1. 4. 2020, 3. 4. 2020, 6. 4. 2020, 8. 4. 2020, 15. 4. 2020, 17. 4. 2020, 20. 4. 2020, 22. 4. 2020, 24. 4. 2020, 27. 4. 2020, 29. 4. 2020

3. Jaké doklady musím mít sebou při osobní návštěvě školy:

 • vlastní občanský průkaz,
 • rodný list dítěte,
 • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte,
 • Doporučení školního poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra), pokud ho dítě má,
 • Zápisní list (možno získat a vyplnit i na místě),
 • Přihlášku k zápisu k povinné školní docházce (možno získat a vyplnit i na místě),
 • Potvrzení o registračním číslu (možno získat a vyplnit i na místě),
 • POZOR: Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat!

4. Jaké doklady musí zaslat rodič (zákonný zástupce dítěte) elektronicky či poštou, aby nemusel chodit do školy osobně:

 • rodný list dítěte (neskenovaný či kopii),
 • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte (naskenovanou či kopii),
 • Doporučení školního poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra), pokud ho dítě má (naskenované či kopii),
 • Zápisní list, a to naskenovaný nebo vyplněný elektronicky,
 • Přihlášku k zápisu k povinné školní docházce, a to naskenovanou nebo vyplněnou elektronicky,
 • Potvrzení o registračním číslu, a to naskenovaný nebo vyplněný elektronicky,
 • POZOR: Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat!
 • https://www.zskosmonautu13.cz/…enty-zs.html

5. Jaká je adresa pro elektronickou komunikaci se školou: ID datové schránky: e3imgcb e-mail: skola@zskosmonautu13.cz 6. Jaká je poštovní adresa pro komunikaci na dálku se školou: Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace ADRESA: Kosmonautů 2218/13, 700 30 Ostrava – Zábřeh 7. Jak postupovat v případě žádosti o odklad povinné školní docházky nebo zápisu dítěte do školní družiny:

 • forma podání žádostí je stejná jako u podání žádosti o přijetí, tzn. osobně nebo elektronicky nebo poštou,
 • podání je na základě Žádosti zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky,
 • podání je na základě Přihlašovacího lístku do školní družiny.

8. Jak stáhnu potřebné informace:

 • pod uvedeným odkazem naleznete všechny potřebné dokumenty jak ve formátu Word, tak i PDF:

https://www.zskosmonautu13.cz/…enty-zs.html

Těšíme se na Vás a Vaše děti!

Úkolníček - 30.3.

30.3.2020 · 05:42

Jablíčko: Dnes si, milá jablíčka, procvičíme barvičky v říkance. Čáp ztratil čepičku, jakou měla barvičku, červenou(zele­nou,žlutou,mo­drou…..) Děti co nejrychleji najdou danou barvičku a dotknou se jí.

Vybarvi si obrázek žluté sluníčko a kačenka ,modrý obláček ,zelenou travičku ,červenou kytičku. 5e80dec43c459.jpgKvětinka: Dnes děti cvičíme s petrklíčem.

5e7c4e052489e.jpg

Sluníčko: Naše milá Sluníčka, tento týden si budeme zpívat, hrát, o zvířátkách povídat. Písničkou hned začneme, úkoly snadno zvládneme.

5e7c6527cc6e8.jpg 5e7c6566af7e7.jpg

Motýlek: Pěkný den Motýlci. Dnes si zahrajeme na badatele.

Do Česka se z teplých krajů vrátili čápi. Jak si opraví své hnízdo a jak budou pečovat o svá vajíčka a pak malá čápátka můžeš sledovat přímo v hnízdě prostřednictvím kamery na adrese www.drakknet.cz (odkazy). Čápy v hnízdě na statku v Závadě můžeš sledovat opravdu velmi zblízka.

Až se vynadíváš, můžeš čápům pomoci vytvořit hnízdečko. Místo vlny můžeš použít i proužky papíru. 5e80f2c28f996.jpg

Jak žádat o odklad školní docházky

27.3.2020 · 11:40

JAK ŽÁDAT O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ?

Jaký je postup v případě, že rodiče žádají o odklad školní docházky? Komu mají žádost podat? Kdo jim k žádosti píše doporučení?

KDY A JAK ŽÁDAT?

„Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku. I v případě, kdy zákonný zástupce chce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole. O odložení povinné školní docházky může požádat již při zápisu. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost). O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Pokud dítě dostane rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a současně je povolen odklad školní docházky, musí znovu o rok později k zápisu? Nebo je automaticky přijato na následující školní rok?

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně. Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí.

Je možné do přípravné třídy zařadit dítě, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, ale které není sociálně znevýhodněné?

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti se sociálním znevýhodněním. S ohledem na znevýhodnění dětí jsou stanoveny i nižší počty dětí (7–15 dětí ve třídě). Při přijímání dítěte je třeba dodržet obě podmínky stanovené § 47 odst. 1 věta první zákona č. 561/204 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Odklad povinné školní docházky neznamená sociální znevýhodnění, proto pokud tyto děti nesplňují kritéria sociálního znevýhodnění, nemohou být do přípravných tříd zařazovány. Pro posouzení sociálního znevýhodnění platí několik kritérií. Informace z MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy): http://www.msmt.cz/…i-vzdelavani

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně) • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice) • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek) • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě) • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky) • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování • zvládá odloučení od rodičů • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci) • je si vědomé zodpovědnosti za své chování • dodržuje dohodnutá pravidla

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení) • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod. • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.) • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem) • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.) • spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.) • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.) • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu) • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena) • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat) • řadí zpravidla prvky zleva doprava • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky  složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů) • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé) • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově) • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)

• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí) • reaguje správně na světelné a akustické signály

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet) • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti) • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj.v rozsahu do pěti prvků(pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)  rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)  rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti) • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“) • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10–15 min.) • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé) • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit • pamatuje si říkadla, básničky, písničky • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je • postupuje podle pokynů • pracuje samostatně

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině  uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)  navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role) • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje) • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod. • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny • zná celou řadu písní, básní a říkadel • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku) • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.) • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata) • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady) • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru) • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci) • zná faktory poškozující zdraví (kouření) • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

Úkolníček 27.3.

27.3.2020 · 01:31

Jablíčko: Dobrá nálada – půl zdraví. Na dnešek proto pro Vás, milá Jablíčka, máme připravený veselý tleskací taneček. Znáte ho už z hudebního kroužku. Pozorně se ale dívejte, je trochu jiný – takový, abyste si ho mohly zatancovat s maminkou nebo tatínkem. Tak šup, jdeme na to! Raz, dva, tři.

Květinka: Dnes si děti můžete květinku obtáhnout barevnou pastelkou.

5e76447e3fde3.jpg

Sluníčko: Dobrý den, sluníčka. Máme tady paťulínek, tak co kdybychom si trochu zacvičili a zatančili?

5e7c7bc941510.jpg

Motýlek: Pěkný páteček, Motýlci. První týden jsme spolu zvládli, snad jste úkoly poctivě plnili a s maminkou se bavili. Poklidný víkend Vám všem a v pondělí zase na shledanou :-) a všechny obrázky, které jste s maminkou doma zvládli si schovejte.

 • Procvičování prostorových pojmů – maminka ti pomůže rozdělit papír na 9 částí – dvě čáry svisle a dvě vodorovně. Maminka ti pak bude říkat, co do jakého čtverce nakreslíš. Například: nahoru vlevo nakresli sluníčko; pod sluníčko nakresli mráček; vedle mráčku kytičku; pod kytičku strom… Můžete zkoušet několikrát; používat: pod, nad, vedle, vpravo, vlevo, mezi, uprostřed…
 • Podle obrázku si zkus udělat stádo oveček na louce, maminka ti určitě pomůže, kdo nemá vodové, nebo temterové barvy , může nakreslit pastelkami
5e7d08259445f.jpg

Úkolníček 26.3.

26.3.2020 · 05:00

Jablíčko: Procvičte si paměť!
5e779f59ebd2c.jpg
 

Květinka: Dnes milé děti můžete vystřihnout a nalepit obrázek.

5e7628e6ef259.jpg

Sluníčko: Dobrý den, sluníčka. Dnes tu máme další jednoduchý úkol. Pohodlně se usaďte a hlavičky zapojte.

5e7bb31ad6d96.jpg 5e7bb33a9b356.jpg


Motýlek: Molýlci, krásný den, snad vám to doma rychle utíká, každé ráno si s maminkou zacvičíte, protáhnete (Pozdrav slunci) a na všechny kamarády si vzpomenete.

 • Zrníčka v zobáčku : z papíru si udělej malé papírové kuličky, popros maminku o malou misku a kolíček na prádlo. Kolíčkem (zobáčkem) se snaž přemístit všechny kuličky (zrníčka) do misky. Až si to pěkně natrénuješ, můžeš závodit s maminkou. Zrníčka dejte doprostřed a kdo nasbírá do své misky více zrníček, vyhrál.
 • Hádání zvířátek podle charakteristiky – maminka ti bude dávat otázky a ty budeš hádat, o jaké jde zvířátko. Např. – myslím na zvířátko, které žije v chlévě a chrochtá; nebo- jeho mládě se jmenuje telátko; ráno nás budí kokrháním; dává nám mléko… apod..... Pak zase ty můžeš dávat mamince otázky a maminka bude hádat.
 • Zkus se s maminkou naučit písničku „Když jsem já sloužil“ https://www.youtube.com/watch?…
 • Můžete si s maminkou písničku i nakreslit, obrázek ti může být inspirací, ale třeba vymyslíte a uděláte úplně jiný obrázek podle své fantazie a možností :-)
 • A nakonec si vytiskni pracovní list a splň úkol, který je tam napsaný, obrázek si vybarvi (kdo nemá tiskárnu, nevadí, stačí když mamince řekneš a ukážeš, které zvířátko kam patří).
5e7bb829a4fef.jpg 5e7bb847f3f52.jpg 5e7bbc3063749.jpg

Úkolníček 25.3.

24.3.2020 · 23:46

Jablíčko: Hezký den, Jablíčka. Zahrajte si s maminkou nebo tatinkem tuto hru pro uši. Kdo z vás pozná více zvuků?

5e779f3f7687e.jpgKvětinka: Milé děti, naše květinky potřebují vláhu, nakreslete jim dešťové kapičky. Můžete si také s maminkou na dešťové kapičky zahrát.

5e779f3df1f78.jpg

Sluníčko: Dobrý den, sluníčka. Venku je konečně jaro a my nemůžeme ven. Nevadí, vykouzlíme si kousek jara doma.

5e78e63715744.jpg


Motýlek:Krásný den, Motýlci, dnes si můžem zazpívat a o zvířátkách povídat.

 • Vzpomeň si, jaká zvířátka se v pohádce objevují. Řekni mamince, jaká další zvířátka můžeme na statku vidět – obrázek ti pomůže. Řekni, jak se říká tatínkovi, mamince a mláďátku. Zkus přijít na to, jaký máme z těchto hospodářských zvířat užitek.
 • Určitě znáš písničku „Skákal pes přes oves“ zazpívej si písničku řečí zvířátek např. haf; mé; mňau; bů… maminka ti jistě pomůže.
 • Na pracovním listě dokresli ovečce vlnu – spirála. Kdo nemůže vytisknout, nevadí, stačí když natrénuješ spirálu na papír.
5e7a61a20c256.jpg 5e7a670d928c6.jpg

Platba "školného a stravného" na měsíc duben 2020

24.3.2020 · 09:17

Podle ustanovení § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vydané na základě zmocnění ve školském zákoně ředitel školy stanovuje výši poplatku na neinvestiční náklady v MŠ na měsíc duben 2020: 0,–Kč.

Záloha na stravné je pozastavena. V případě otevření MŠ v měsíci dubnu, se všechny platby nastaví podle daných počtu dnů. Vyúčtování nevyčerpaného stravného proběhne, až bude MŠ v provozu.

« Předchozí 1 19 36 44 45 46 47 48 49 50 54 71 Další »