Aktuality

Všechny aktuality

Úkolníček - 26. 4.

26.4.2021 · 07:00

Milé děti, tento týden bude ve znamení čarodějnic. Víte proč? Noc z pátku na sobotu totiž bude kouzelná. Právě této noci se podle pověstí scházely čarodějnice a zlí duchové. Lidé věřili, že se otevírají jeskyně s různými poklady. Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech zapalovaly vatry, z čehož se postupem času stal zvyk „pálení čarodějnic“.

Povídej si s maminkou nebo tatínkem:

  • Jak čarodějnice vypadá? Podle čeho ji poznáme?
  • Co čarodějnice dělá? Co umí?
  • Znáš nějakou pohádku, ve které vystupuje čarodějnice? (Perníková chaloupka, Malá mořská víla, Arabela, atd.)

Zkus si jednu takovou čarodějnici nakreslit:

6085a4be9708b.jpg

Úkolníček 23. 4.

23.4.2021 · 07:00

Hezký den, dnes budeme kreslit. Zkus dráhu co nejpřesněji a nejplynuleji obtáhnout tužkou. „Nejplynuleji“ znamená, že tužkou pojedeš pořád stejně rychle, nebudeš se zastavovat nebo čáru přerušovat. Auto nebo koloběžka po cestě taky přece neposkakují :-)

Umíš pojmenovat všechny dopravní prostředky na obrázku? Zvládneš vytleskat jejich názvy?

607c6d00b4a8e.jpg

Informace k provozu MŠ

22.4.2021 · 11:57

Vážení rodiče,

mateřské školy jsou v příštím týdnu od 26. 4. 2021 za splnění přísných hygienických pravidel otevřeny stále jen pro děti s povinným předškolním vzděláváním a děti zaměstnanců těchto vybraných profesí:

• zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

• pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

• pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

• zaměstnanci bezpečnostních sborů,

• příslušníci ozbrojených sil,

• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

• zaměstnanci Finanční správy České republiky

• sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

• sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení respirátoru pro pedagogické a nepedagogické pracovníky MŠ, děti v mateřské škole nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu povinny NEJSOU.


POVINNÉ TESTOVÁNÍ DĚTÍ probíhá vždy v pondělí a ve čtvrtek nebo první den přítomnosti dítěte, pokud v testovací dny nebylo v MŠ přítomno.

Úkolníček 22. 4.

22.4.2021 · 07:00

Milé děti, všimli jste si někdy, kolik dopravních značek má na sobě šipku nebo kolik šipek je na silnicích namalovaných? Šipky jsou moc důležité, ukazují nám směr, kterým máme jet a kdy musíme třeba odbočit.

Dnes pro vás máme dva úkoly se šipkami. Nejdříve vybarvěte na pracovním listu šipky barvami podle toho, kam ukazují – nahoru, dolů, doprava, doleva. A pak si můžete vyzkoušet kouzlo se šipkou. Tak ať se podaří!

607e5f5b5c67c.jpg 607c70f7608bc.jpg

Úkolníček 21. 4.

21.4.2021 · 07:00

Dobrý den, děti! Poznaly jste včera na obrázku semafor? Víte k čemu slouží? Určitě ano. Dnes se o něm s maminkou nebo tatínkem můžete naučit pěknou básničku.

607da37f7f5a6.jpg

ZÁPIS DO MŠ

20.4.2021 · 07:34

607e679724ebb.jpg

Úkolníček - 20. 4.

20.4.2021 · 07:00

Milé děti, dnešní úkol bude trochu obtížnější. Podívejte se na pracovní list. Vždy na něm chybí půlka obrázku. Poznáš i tak, co je tam nakresleno? Můžeš použít i zrcátko, přiložit kolmo k papíru, tak aby odráželo obrázek a podívat se, jak bude vypadat celý. Dokážeš druhou polovinu dokreslit? Menším dětem může s dokreslováním pomoci maminka nebo tatínek. Vybarvit ho pak zvládnete určitě všichni sami.

607c6de128d3b.jpg

Úkolníček - 19. 4.

19.4.2021 · 07:00

Dobrý den, děti! Máme tady pondělí a s ním začátek nového týdne. Pamatujete si ještě, jaké bylo téma úkolů týden minulý? Správně, byly to dopravní prostředky. Zkusíme si jejich názvy zopakovat pomocí hádanek.

607c6cd4038b7.jpg 607c6cdee6b84.jpg 607c6cedd8028.jpg

Platba školného

16.4.2021 · 10:27

Úplatu za předškolní vzdělávání hradí v současné době pouze rodiče dětí, kterým je docházka do MŠ umožněna, tzn. děti rodičů IZS a vybraných profesí. Ostatní děti jsou od platby školného osvobozeny.

Úkolníček 16. 4. 2021

16.4.2021 · 07:00

Milé děti, máme tady poslední úkol tohoto týdne. Zkuste na obrázku z křižovatky najít co nejvíce nesmyslů, ukažte je mamince nebo tatínkovi a povězte jim, proč to není možné.

6071f6deb6190.jpg
« Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 14 26 39 51 Další »