Aktuality

Všechny aktuality

Platba školného

16.4.2021 · 10:27

Úplatu za předškolní vzdělávání hradí v současné době pouze rodiče dětí, kterým je docházka do MŠ umožněna, tzn. děti rodičů IZS a vybraných profesí. Ostatní děti jsou od platby školného osvobozeny.

Úkolníček 16. 4. 2021

16.4.2021 · 07:00

Milé děti, máme tady poslední úkol tohoto týdne. Zkuste na obrázku z křižovatky najít co nejvíce nesmyslů, ukažte je mamince nebo tatínkovi a povězte jim, proč to není možné.

6071f6deb6190.jpg

Úkolníček 15. 4. 2021

15.4.2021 · 07:00

Hezký den děti, pomozte pošťákovi najít správnou cestu. Domeček, do kterého doveze balík, vybarvěte.

Povedlo se? Můžete zkusit i těžší variantu. Kudy musí jet auto, aby se dostalo na benzínku?

6071f6bf1fa76.jpg 6071f6c9c01c8.jpg

Úkolníček 14. 4. 2021

14.4.2021 · 07:00

Dobrý den děti, dnes si zazpíváme písničku o dopravních prostředcích. Melodii určitě znáte, je stejná jako v písničce Hlava, ramena, jen budeme zpívat jiná slova. Aby se vám všechna ty tramvaje, auta a motorky nepletly, můžete zpívat i podle obrázků. A když vám to hezky půjde, zkuste přidat i pohyb. Vše najdete na přiloženém obrázku.

6071f6d35562a.jpg

Úkolníček - 13. 4.

13.4.2021 · 07:00

Milé děti, dnes pro vás máme hru přímo detektivní. Vytiskněte si obrázek s dopravními prostředky, vezmete si ho s sebou na procházku. Nezapomeňte si přibalit i tužku! A pak už jen nastražte oči a zatrhněte si obrázky věcí, které cestou uvidíte. Vůbec nevadí, když všechny „neulovíte“ během jediné procházky, na pátrání máte celý týden.

6071f6ef5bb7c.jpgA pro nejstarší nebo nejzkušenější detektivy, kterým se hra třeba zalíbí, nabízíme i těžší variantu:

6071f6fab47b0.jpg

Pro děti, které do školky ještě nemohou

12.4.2021 · 07:00

Milí rodiče dětí z Jablíčka, Květinky a Motýlka, než se budou moci Vaše děti opět vrátit za námi do školky, najdete zde jako obvykle každý den námět na činnost s nimi. Připomínáme, že pro Vaše děti není plnění těchto úkolů povinné, berte je spíše jako inspiraci na zkrácení dlouhé chvíle a zabavení dětí.

Tento týden se budeme zabývat dopravou a dopravními prostředky.

  • Děti, zkuste vyjmenovat mamince nebo tatínkovi všechny dopravní prostředky, na které si vzpomenete.
  • Které z nich se pohybují po kolejích?
  • Které létají ve vzduchu?
  • Které plují po vodě nebo dokonce pod vodou?
  • Které dopravní prostředky nemají motor?
  • Které mají jen dvě kola?

Každý dopravní prostředek vydává nějaký zvuk. Poznáš je podle něj? Vyzkoušet si to můžeš tady:

https://www.youtube.com/watch?…

A teď hádanka pro oči: Zkus uhodnout dopravní prostředek předtím než se obrázek úplně odkryje. Držíme palce!

https://www.youtube.com/watch?…

Informace k provozu MŠ a povinnému testování

9.4.2021 · 19:19

Vážení rodiče,

návrat dětí do mateřské školy proběhne v příštím týdnu od 12. 4. 2021, a to za splnění přísných hygienických pravidel. V MŠ budou fyzicky přítomny děti, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupinách maximálně 15 dětí. Dále se umožňuje přítomnost dětí zaměstnanců těchto vybraných profesí:

• zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

• pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

• pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

• zaměstnanci bezpečnostních sborů,

• příslušníci ozbrojených sil,

• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

• zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení respirátoru pro pedagogické a nepedagogické pracovníky MŠ, děti v mateřské škole nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu povinny NEJSOU.


POVINNÉ TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2× týdně Ag testy. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky (děti) nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.


TESTOVÁNÍ SE NEPROVÁDÍ:

• u osob, které doloží potvrzení o negativním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeném na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testování dětí se provádí bezprostředně po příchodu do MŠ.

• u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.


TESTOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT V PONDĚLÍ A ČTVRTEK OD 6:00 DO 8:00!

V testovací místnosti může být současně testováno pouze 7 dětí v doprovodu zákonného zástupce, dále je třeba vyčkat na výsledek testu, vyhraďte si proto v těchto dnech pro předání dítěte do MŠ dostatečný časový prostor. Dítě s pozitivním výsledkem testu nebude do MŠ přijato. V případě negativního výsledku testu může pokračovat do své třídy.

V případě, že dítě vykazuje níže uvedené příznaky, nebude mu vstup do MŠ umožněn.

 zvýšenou tělesnou teplotu

 suchý kašel

 dušnost

 zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)

 ztrátu chuti a čichu

 bolest v krku

 bolest svalů a kloubů

 rýmu / ucpaný nos

 bolest hlavy

Dítě, které se pro nesouhlas rodiče nepodrobí stanovenému testování, se nesmí dle nařízení ministerstva zdravotnictví prezenční formy výuky zúčastnit.

Pozn.: Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 12. dubna 2021. Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Mgr. Pavel Olšovský, v. r.
ředitel školy

SLUNÍČKO 9.4.2021

9.4.2021 · 08:00

Milé děti a rodiče,

dnes je pátek a máme pro Vás úplně poslední úkol, který budete plnit doma. Od pondělí se s většinou z Vás už budeme setkávat ve školce. Moc se na Vás těšíme.

Kdo ještě nepřinesl do školky svou složku, nezapomeňte ji donést v pondělí. A teď k dnešnímu úkolu. Maminky mají za úkol, si přečíst informace k testování dětí (v aktualitách školky) a Vy, Sluníčka naše, si dnes co nejvíce zpívejte, protože ve školce teď nějakou dobu zpívat nemůžeme. A aby to nebylo úplně tak jednoduché, zkuste si vzpomenout na písničku, kde se zpívá o travičce, o lásce nebo o nějakém zvířátku.

606f60f6e92f2.jpg

KVĚTINKA 9. 4. 2021

9.4.2021 · 07:00

Dobré ráno květinky. I dnes si budeme hrát se slovíčky. Dnes si ukážeme protiklady. To jsou slovíčka, která mají opačný význam. Pozorně si obrázky prohlédněte a pojmenujte. Přeji hezkou zábavu. 6065757ce573d.jpg

Jablíčko 9. 4.

9.4.2021 · 07:00

Milá Jablíčka, dnes trochu matematiky. Vaším úkolem bude spočítat, kolik je na obrázků sluníček, králíčků apod., najít kostku se stejným počtem puntíků a pak už je jen správně spojit tužkou. A protože jsme tento týden moc nekreslili, můžeš si obtáhnout a vybarvit i veselý jarní obrázek.

6069ad619232a.jpg 6069ad5462c07.jpg
« Předchozí 1 12 13 14 15 16 17 18 31 46 61 Další »