Aktuality

Aktuality ze školky

Čipový systém v MŠ

27.11.2015 · 16:17

56586fd1cd028.jpg

Od 1. prosince bude naše MŠ zabezpečena ochranným čipovým systémem. Rodiče jsou povinni zakoupit si 1 čip v hodnotě 100 Kč (vratná záloha). Po ukončení docházky dítěte do mateřské školy bude tato částka po odevzdání čipu vrácena. V případě potřeby si mohou zákonní zástupci přikoupit další čip pro pověřené osoby.

Každý čip bude označen daty pro konkrétní dítě a zanesen do bezpečnostního systému. Ztrátu nebo odcizení neprodleně nahlaste učitelce ve třídě, aby mohla být tato data vymazána ze systému a zabránilo se bezpečnostním rizikům.

JE ZAKÁZÁNO UMOŽNIT NA SVŮJ ČIP VSTUP DO BUDOVY MŠ NEZNÁMÉ OSOBĚ!