Aktuality

Aktuality ze školky

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy)

20.10.2021 · 13:29

POZOR ZMĚNA! Informace pro rodiče dětí, které nemohou navštěvovat MŠ z důvodu jejího uzavření: Pro potvrzení o uzavření MŠ nechoďte do ZŠ.

Uzavření MŠ Vám bude potvrzeno ihned po otevření MŠ přímo na tiskopise Žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy).

Tiskopis najdete na https://eportal.cssz.cz/…kopisy/zoppd, zde si ho můžete předvyplnit a vytisknout. V případě potřeby Vám bude vydán přímo v mateřské škole ihned po otevření.

Tohoto postupu lze využít i u dětí, které jsou v karanténě. Nadále sice platí, že by na tyto děti OČR měl vystavit pediatr, mnozí rodiče ale hlásí, že jim dětský lékař odmítá OČR vystavit se zdůvodněním, že v případě uzavření MŠ potvrzení vydává škola.