Aktuality

Aktuality ze školky

DISTANČNÍ VÝUKA PRO DĚTI S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU - ÚKOL Č.4

21.10.2021 · 07:00

Dobrý den, naši milí „předškoláci“.

Dnes si společně zahrajeme na školu.

Na obrázku máte některé druhy zeleniny a vedle nich máte napsáno, jak se jmenují. Vaším úkolem bude opsat jednotlivá písmena a potom si obrázky vybarvit. Pokud vám rodiče nemohou obrázek vytisknout, mohou vám napsat dle obrázku tyto slova na papír. Potom si ještě můžete tyto slova vytleskat na slabiky a určit, na které písmeno dané slovo začíná. Doufáme, že tento úkol zvládnete bez potíží, a my se na vás budeme zítra opět těšit.

616f1314cdca6.jpg