Aktuality

Aktuality ze školky

Podzimní fotografování

7.9.2021 · 12:28

Vážení rodiče, ve středu 15. 9. se v MŠ na školní zahradě uskuteční podzimní fotografování dětí. Podle Vašeho zájmu bude možnost objednat si fotografii celé třídy, skupinky nebo jednotlivce.

Cena za velkou fotografii třídy bude 40 Kč, za malou (skupinku, jednotlivce) 20 Kč.

Nahlaste svým učitelkám ve třídě, o jakou fotografii budete mít zájem, popř. kamarády, s nimiž by se Vaše dítě mělo vyfotit.