Aktuality

Aktuality ze školky

Stravování v září 2021

27.8.2021 · 17:43

61290e6217fe9.jpg

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že rekonstrukce naší školní kuchyně nadále probíhá, bude strava pro děti do MŠ dovážena. Oproti běžnému provozu tak dochází k několika změnám v přihlašování a odhlašování stravy. Prosíme, věnujte jim pozornost, předejdeme tím nepříjemným situacím.

  • ODHLÁSIT nebo PŘIHLÁSIT OBĚD na následující den je nutné do 11:00. Pokud dítě nebude řádně odhlášeno, strava mu bude přivezena a účtována (vyzvednout oběd lze pouze 1. den nemoci, další dny nepřítomnosti již nárok na stravu není)
  • vždy V PÁTEK bude zjišťován počet strávníků na pondělí následujícího týdne. Pokud tedy dítě bylo v daném týdnu OMLUVENO A NECHODILO, je nutné NAHLÁSIT do pátku 11:00, že dítě v pondělí následujícího týdne nastoupí, aby s ním bylo při objednávání stravy počítáno. Děti, které jsou daný týden v MŠ přítomny, jsou na následující týden automaticky nahlášeny. Jestliže víte, že dítě v pondělí do MŠ nepůjde, informujte třídní učitelky nebo jej odhlaste telefonicky.
  • POZOR!!! Vzhledem k mimořádné situaci NELZE přijmout dítě, které nemá řádně přihlášený oběd!

Z DŮVODU REKONSTRUKCE JE PEVNÁ LINKA DOČASNĚ MIMO PROVOZ. PRO KOMUNIKACI, ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ STRAVY VYUŽÍVEJTE MOBILNÍ TELEFONNÍ ČÍSLA NA JEDNOTLIVÉ TŘÍDY

  • Jablíčko: 704 122 203
  • Květinka: 704 122 204
  • Sluníčko: 731 987 183
  • Motýlek: 704 299 640

Děkujeme za spolupráci.