Aktuality

Aktuality ze školky

Informace k provozu MŠ

22.4.2021 · 11:57

Vážení rodiče,

mateřské školy jsou v příštím týdnu od 26. 4. 2021 za splnění přísných hygienických pravidel otevřeny stále jen pro děti s povinným předškolním vzděláváním a děti zaměstnanců těchto vybraných profesí:

• zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

• pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

• pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

• zaměstnanci bezpečnostních sborů,

• příslušníci ozbrojených sil,

• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

• zaměstnanci Finanční správy České republiky

• sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

• sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení respirátoru pro pedagogické a nepedagogické pracovníky MŠ, děti v mateřské škole nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu povinny NEJSOU.


POVINNÉ TESTOVÁNÍ DĚTÍ probíhá vždy v pondělí a ve čtvrtek nebo první den přítomnosti dítěte, pokud v testovací dny nebylo v MŠ přítomno.