Aktuality

Aktuality ze školky

Opatření proti COVID-19

1.1.2021 · 23:06

V souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací upozorňujeme zákonné zástupce na opatření, které pomohou snížit riziko nákazy v MŠ a žádáme o jejich dodržení:

  • Vstup do MŠ je možný pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nosu a úst) – tato povinnost se nevztahuje na děti a pedagogické pracovníky
  • Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy a tyto třetí osoby se v MŠ zdrží pouze na nezbytně dlouhou dobu
  • Do MŠ je zakázán vstup osobám s příznaky onemocnění (kašel, rýma, zvýšená teplota, bolest hlavy, bolest v krku, průjem)
  • Dítě s příznaky onemocnění nebude do MŠ přijato. Pokud se příznaky objeví během pobytu dítěte v MŠ, bude informován zákonný zástupce dítěte, který je povinen si dítě neprodleně z MŠ vyzvednout.

Vzhledem k tomu, že v mateřské škole pobývají děti i paní učitelky bez roušek, je zde po případném zavlečení onemocnění Covid-19 vysoké riziko dalšího šíření nemoci. Prosíme proto o maximální ohleduplnost a zodpovědné zvážení docházky dětí do MŠ také v případě horečnatého onemocnění či výskytu jiných možných příznaků COVID-19 u rodinných příslušníků.

Děkujeme přejeme všem v Novém roce hlavně pevné zdraví!