Aktuality

Aktuality ze školky

Výlet do ZOO

14.9.2020 · 16:40

5f5f817e6fa50.jpg

Ve středu 16. 9. pojedou děti ze tříd Květinka a Jablíčko na půldenní výlet do ZOO.

Do baťůžku jim přibalte: 0,5 l láhev pití, roušku a dětem, kterým bývá v autobuse nevolno, Kinedryl.

Odjíždíme po svačince, v 9:00.

Děti, které jdou po obědě domů, si vyzvedněte mezi 12:45 a 13:15.