Aktuality

Aktuality ze školky

Platba "školného a stravného" na měsíc duben 2020

24.3.2020 · 09:17

Podle ustanovení § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vydané na základě zmocnění ve školském zákoně ředitel školy stanovuje výši poplatku na neinvestiční náklady v MŠ na měsíc duben 2020: 0,–Kč.

Záloha na stravné je pozastavena. V případě otevření MŠ v měsíci dubnu, se všechny platby nastaví podle daných počtu dnů. Vyúčtování nevyčerpaného stravného proběhne, až bude MŠ v provozu.