Aktuality

Aktuality ze školky

Uzavření mateřské školy

18.3.2020 · 09:43

Uzavření provozu mateřských škol

Rada městského obvodu usnesením č. 2374/RMOb-Jih/1822/19 ze dne 17.3.2020 rozhodla o uzavření provozu mateřských škol zřízených městským obvodem Ostrava-Jih, s účinností od 19.03.2020 do odvolání a dále rozhodla o otevření Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace a Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, a to výhradně pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, dále pro pracující v potravinářství, lékárnách, optikách, obchodech s potravinami a drogeriemi a v dalších mimořádných případech, které se budou posuzovat individuálně, s účinností od 19.03.2020 do odvolání.

Rodiče, kteří budou chtít umístit své dítě do níže uvedených MŠ, kontaktujte prosím zástupkyni pro MŠ Bc. Janu Elisovou (725 952 099)

MŠ F. Formana: 777079918, popř. 596 711804 Bc. Martina Raková; MŠ Za Školou: 602511622 Mgr. Věra Miklušová

Žádosti o ošetřovné

Vyhrazené úřední hodiny na sekretariátě Základní školy a mateřské školy Ostrava – Zábřeh Kosmonautů 13, pro vyzvednutí Žádosti o ošetřovné: 20. 3. 2020 8:00 – 11:00 23. 3. 2020 8:00 – 11:00

Prosíme rodiče, aby žádosti o ošetřovné zasílali e-mailem: skola@zskosmonautu13.cz Do žádosti vypište : Jméno dítěte a jeho rodné číslo. Vystavené potvrzení Vám bude zasíláno elektronicky.

Platby

Úhrady v hotovosti nyní nepřijímáme! Č. účtu pro platby stravného a školného: 19 – 9916080267/0100. Zadávejte přidělený variabilní symbol, nebo do zprávy pro příjemce uveďte příjmení žáka a třídu. Opatření platí po dobu uzavření školy.

Mgr. Pavel Olšovský ředitel školy