Aktuality

Aktuality ze školky

Mimořádná opatření MZČR

9.3.2020 · 18:57

5e66842b1a590.jpg

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR dvě mimořádná opatření.


Týkají se nařízení karantény u všech osob vracející se z Itálie a dále u osob, které přišly do kontaktu s pacientem, u kterého byla nákaza koronavirem laboratorně potvrzena.

Tato opatření jsou jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Celé znění mimořádných opatření najdete zde:

Karanténa po návratu z Itálie)

Nařízení karantény pro osoby blízké