Aktuality

Aktuality ze školky

Grant pro naši MŠ

4.6.2019 · 14:00

Také v letošním roce jsme obdrželi grant od Magistrátu města Ostravy, tentokrát ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu „Babi, dědo, tati, mami, přijďte a hrajte si s námi". Získané prostředky budou využity k nákupu stavebnic, hudebních nástrojů, knih, sportovních pomůcek, pomůcek k polytechnickým činnostem a výtvarného materiálu pro naše kroužky a tvůrčí dílny. V rámci projektu plánujeme také několik akcí s rodiči. První „Hraní podle barevných not“ nás čeká už v úterý 25. 6. od 15:30 hodin. Zájemci se mohou přihlásit v Jablíčku.

5d0cc5d73f5e2.jpg