Aktuality

Aktuality ze školky

Grant pro naši MŠ

24.6.2018 · 22:03

V letošním roce jsme obdrželi grant od Magistrátu města Ostravy ve výši 40 000 Kč na realizaci projektu „Ve školce se nenudíme“. Získané prostředky budou využity k nákupu dalších netradičních hudebních nástrojů (zvonků, citerek), sportovních pomůcek, pomůcek k experimentování (mikroskopu, detektorů kovu, zkumavek, magnetů) a výtvarného materiálu pro naše kroužky a tvůrčí dílny. V rámci projektu plánujeme také několik akcí s rodiči.

5586added6c1e.jpgPrvní z nich už máme za sebou – společné bubnování rodičů s dětmi na africké djembe!

5b2ff25c14589.jpg 5b2ff2706c525.jpg 5b2ff9957bbbe.jpg 5b2ff9ab59ded.jpg