Aktuality

Aktuality ze školky

"Hola, hola, školka volá aneb prázdniny už skončily..."

22.9.2013 · 09:11

Prázdniny už skončily a začíná nový školní rok.

Je tu opět září, měsíc, který je velmi důležitý nejen pro školáky, kteří jdou poprvé do školy, ale také pro předškoláky, a to zejména pro ty nejmladší, kteří se poprvé ocitnou bez maminky v neznámém prostředí, ve třídě plné zatím cizích dětí. Je to pro ně cesta do neznáma, a proto je zcela běžné, že první dny bývají plačtivé, než si zvyknou na nové prostředí a nové kamarády.

A ne jinak tomu bylo i v našich nejmladších třídách. Paní učitelky se však snaží ze všech sil, aby se dětem v mateřské škole líbilo. Nejlépe začátek školního roku snášejí nejstarší předškoláci, kteří hned od prvního týdne navštěvují plavecký kurz.