Aktuality

Aktuality ze školky

Jablíčko se loučí s létem

11.10.2013 · 08:18

54144c8c2be25.jpg Nastává podzim a to je doba, kdy se příroda už pomalu chystá k zimnímu odpočinku.

Děti v každé třídě si sice ještě povídají o tom, co vše zažily o prázdninách, kde všude byly a co všechno viděly, ale čas je neúprosný a doba teplíčka a odpočinku už je bohužel za námi. A proto se musíme s létem na nějakou dobu rozloučit.

Paní učitelky ze třídy Jablíčko si připravily pro děti krásné rozloučení s létem. Nejen, že děti naučily krásné básničky a povídaly si o všem, co je pro léto typické, ale vymyslely si, že se společně s létem rozloučí. S dětmi vyrobily nádherný věneček z přírodnin, který potom donesly k lesní studánce a k potůčku, kde tento věneček pustily po proudu a na cestu mu zazpívaly, zarecitovaly a zamávaly.

Dětem se rozloučení velmi líbilo také z toho důvodu, že byly v lese a paní učitelky jim ukazovaly různé stromy, rostliny, vyprávěly jim o zvířátkách, a dokonce pozorovaly i veverku.

Pro naše nejmenší předškoláky to byla výprava daleká, a proto není divu, že po obědě pěkně ulehli a spali a spali a spali. Krásně se jim to spalo.