Aktuality

Aktuality ze školky

Projekt "Děti dětem" již začal

24.11.2013 · 08:05

Také v letošním roce si učitelé a žáci základní školy připravili aktivity pro naše malé předškoláky.

V měsíci říjnu proběhlo malování na chodník, kdy děti ze třídy Sluníčko společně se žáky třídy 1.A kreslily na dopravním hřišti obrázky na téma „Podzim“.

Začátkem měsíce listopadu se třída „Motýlek“ zúčastnila tvůrčích dílen, kde si děti za pomoci pedagogů a žáků základní školy malovaly na trička obrázky s různými motivy zvířátek a vyráběly vánoční přání. V druhé polovině měsíce byl dále pro děti připraven projekt „Poznáváme přírodu“. Děti ze třídy Květinka a Sluníčko navštívily kabinet přírodopisu, kde byl pro ně připraven velmi bohatý program (práce na interaktivní tabuli, skládání puzzlí, pozorování živočichů mikroskopem, pozorování a popis lidské kostry a mnoho dalších aktivit).

A co nás čeká v nejbližší době:

  • 26.11. Pohádka O řepě
  • 6.12. Mikulášská nadílka
  • 12.12. Vánoční jarmark v základní škole
  • 12.12. Malování na sklo se Samuelem Fojtů