Aktuality

Aktuality ze školky

Informační schůzka k zápisu do ZŠ

2.2.2017 · 13:58

Dne 16.2. 2017 od 15:45 zveme rodiče našich předškoláků na setkání se zástupci ZŠ Kosmonautů 13, konkrétně se zástupkyní ředitele Mgr. R. Trojkovou a paní učitelkou 1. třídy Mgr. R. Šimečkovou.

Dozvíte se o průběhu letošního zápisu do ZŠ, především pak o změnách týkajících se žádostí o odklad školní docházky, dále získáte informace o chodu školy, o mimoškolních a nadstandartních aktivitách, které škola nabízí.

Budete mít také příležitost položit p. učitelce s bohatými zkušenostmi s prvňáčky konkrétní dotazy ohledně školní zralosti Vašeho dítěte.