Aktuality

Aktuality ze školky

Zápis do ZŠ Kosmonautů 13

16.1.2017 · 15:47

Vážení rodiče předškoláčka,

zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2017/2018 proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona nově v dubnu.

Termín zápisu: 3. a 4. dubna 2017, 12:00 – 17:00 hodin.

Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a dětí s odkladem povinné školní docházky pro školní rok 2016/2017. K zápisu je potřeba vzít s sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

K zápisu se dostavte i v případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky. Upozorňujeme, že v souladu s §37 odst. 1 školského zákona musíte k žádosti o odklad povinné školní docházky (formulář obdržíte ve škole) doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Desatero předškoláka

Desatero pro rodiče předškoláka

Desatero pro rodiče předškoláka podle MŠMT