Aktuality

Aktuality ze školky

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

31.8.2016 · 15:18

57c6d92a799a2.jpg

Třídní schůzky se budou letos konat v pondělí 5.9. (pro třídy Motýlek a Jablíčko) a v úterý 6.9. (Květinka a Sluníčko), vždy od 15:30. Pokud se ze závažných důvodů nemůžete zúčastnit v příslušném termínu, je nutné, abyste se dostavili v termínu druhém.