Aktuality

Aktuality ze školky

V mateřské škole se v čase adventu nezahálí

3.12.2013 · 17:40

Dne 3.12.2013 nav­štívily děti ze třídy „Jablíčko“ a „Motýlek“ Tvůrčí dílny, které pořádalo SVČ v Ostravě – Zábřehu. Děti si dnešní dopoledne velmi užily a domů si přinesly nejen spoustu krásných zážitků, ale také dárečků pro své blízké, které si samy vyrobily.

Ve třídě „Květinka“ si děti dnes za pomoci paní učitelek a kuchařek upekly vánoční perníčky, jejichž vůně se nesla všemi prostory mateřské školy.

Ani děti ze „Sluníčka“ nezahálely. Společně s paní učitelkami vyráběly vánoční dekorace na blížící se jarmark.

A potom, že si děti v mateřské škole jen hrají.