Třídy

v naší školce

Naše škola je čtyřtřídní a třídy jsou rozděleny do dvou věkových kategorií (3-5 let, 5-7 let).

Kapacita naší školky je 104 dětí. Uvolněná místa v průběhu školního roku doplňujeme novými dětmi do plné kapacity.

Více o třídách

Vítejte

v naší školce!

Naše škola byla zřízena v roce 1966 a je umístěná v panelové zástavbě sídliště Zábřeh. Blízkost stanic hromadné dopravy umožňuje dobrou dosažitelnost všem rodičům s dětmi. Prostorná zahrada vybavena pískovišti, řadou houpaček, průlezek, skluzavek a možným zařízením, umožňuje její využití v plném rozsahu.

Více o školce

Školní

vzdělávací projekt

Školní vzdělávací projekt naší školky umožňuje dítěti vnímat lépe svět v jeho přirozených souvislostech, a získávat tak reálnější pohled na svět a zaujímat aktivní postoj k němu, rozvíjí osobnost dítěte a vzdělávací potenciál s celkovým citovým postojem k ostatním lidem, k člověku a jeho práci, k rodině, vlastnímu zdraví.

Více o vzdělání