Třídy

v naší školce

Naše škola je čtyřtřídní a třídy jsou rozděleny do dvou věkových kategorií (2,5-5 let, 5-7 let).

Kapacita naší školky je 91 dětí. Uvolněná místa v průběhu školního roku doplňujeme novými dětmi do plné kapacity.

Více o třídách

Vítejte

v naší školce!

Jsme čtyřtřídní mateřská škola, která klade důraz na rodinnou atmosféru a přátelské vztahy mezi všemi, kdo se v ní každodenně setkávají. Snažíme se, aby pro dítě školka nebyla jen institucí pro získávání vědomostí a návyků, ale především místem pohody, radosti, laskavosti a důvěry, místem, kde se cítí být vítáno a v bezpečí. Věříme totiž, že pouze dítě, které se ve školce cítí příjemně a uvolněně, může plně rozvinout svůj potenciál a vykročit do dalšího života samostatné, sebevědomé, připravené dále se vzdělávat a radovat ze života.

Více o školce

Školní

vzdělávací projekt

Školní vzdělávací projekt naší školky umožňuje dítěti vnímat lépe svět v jeho přirozených souvislostech, a získávat tak reálnější pohled na svět a zaujímat aktivní postoj k němu, rozvíjí osobnost dítěte a vzdělávací potenciál s celkovým citovým postojem k ostatním lidem, k člověku a jeho práci, k rodině, vlastnímu zdraví.

Více o vzdělání